Become Member

अन्तरास्ट्रिय पर्बत समाज को संसोधित बिधान २०१९ बमोजिम देहायको विवरण अनुसार समाज को साधारण प्राप्त गर्न चाहेको ले यो निबेदन पेस गरेको छु !सदस्यता प्राप्त भएमा अन्तरास्ट्रिय पर्बत समाज को बिधान २०१९ तथा सस्था संचालन कार्य शैली,सस्था हित ,उदस्य ,आचारसहिता ,नियम ,विनियमहरु को पूर्ण रुपमा पालना गर्ने छु !

आजिबन सदस्य सुल्क – नेपालि १० हजार

निवेदक को विवरण

नेपाल को ठेगाना

अबस्थित देशको को विवरण

नेपाल मा सम्पर्क व्यक्तिको को विवरण